BİLİMSEL PROGRAM
SS-1 | Sözlü Sunumlar - 1 | Salon A | 02.03.2018 | 17.00 - 18.30
Oturum Başkanları: Refik Demirtunç, Özlem Soyluk
S-01 Tip 2 Diyabetes Mellitus hastalarında obezite ile glisemik kontrol arasındaki ilişki
Serdar Olt
S-02 Metabolik cerrahide transit loop bipartisyon ameliyatı ve sonuçlarımız.
Mesut Sipahi
S-03 Tip 2 Diyabetin ve Obezitenin Önlenmesinde Hareketli Yaşam Alanları Oluşturmak
Serdar Olt
S-04 Obezite, beyin ve cinsiyet
Deniz Atalayer
S-05 Obez ve non-obez polikistik over sendromlu hastalarda glomeruler filtrasyon hızı ile metabolik ve inflamatuar parametrelerin ilişkisi
Mustafa Can, İbrahim Güney, Cevdet Duran, Zeynep Bıyık, Said Sami Erdem
S-06 Diyabetin subginjival mikrobiata üzerine etkisi
Orhan Akpınar
S-07 Obez Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında GLP-1 Agonist Tedavisinin Kardiyovasküler Belirteçler Üzerine Etkileri
Davut Saki̇z, Erkam Sencar, İlknur Ünsal Öztürk, Murat Bayram, Sema Hepşen, Bekir Uçan, Mustafa Özbek, Erman Çakal
S-08 Obezite hakkında internet haberlerinin içerik değerlendirmesi
Özlem Eskil Çiçek
S-09 Normal Kilolu, Kilolu ve Obez Bireylerin Obezite ve Obezite İlişkili Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
Koray Ayar, Nizameddin Koca, Canan Ersoy
S-10 Diyabetes Mellitus Tanılı İnsülin Kullanan Geriatrik Hastalarda Tedaviye Uyum Ve Frailite (Kırılganlık) Arasindaki İlişki
İmantay Shayuet, Sema Ucak, Gamze Geyik, Rıdvan Sivritepe, Selda Çakın Ünnü, Mustafa Behçet Demirbaş, Mevlüt Kıyak, Okcan Basat
S-11 Bariatrik Cerrahi ve Diyabet Kontrolü
Nazal Bardak
S-12 Hepatosteatozis ile cilaltatı ve visseral yağ doku kalınlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Serdar Olt, Mehmet Şirik
SS-2 | Sözlü Sunumlar - 2 | Salon B | 02.03.2018 | 17.00 - 18.30
Oturum Başkanları:
Seda Sancak, Banu Böyük
S-13 Vardiya usulü çalışan hemşire çocukları, düzenli mesai çalışan hemşire çocuklarına kıyasla daha çok düşük kilolu ve daha az obez olmaya eğilimlidirler
Umut Mousa
S-14 Diyabetik ve Prediyabetik Hastalarda Magnezyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Gülçin Şahingöz Erdal, Fuat Mısıroğlu, Işıl Özbaş Teveten, Yıldız Okuturlar
S-15 Kan grupları diyabetik retinopati sıklığı açısından için önemli midir?
Deniz Avcı
S-16 Yeni tanı almış Romatoid artrit hastalarında insülin direnci, leptin, resistin, visfatin ve Rbp4 düzeyleri; Düşük doz steroid, anti TNF α ve diğer tedavilerin etkisi
Ali Taylan, Bahar Engin, Burak Toprak, Ayfer Çolak, Merih Birlik
S-17 Obezitenin Diyabetik Retinopati Üzerine Etkisi
Reşat Duman, Mehmet Cem Sabaner, Ersan Çetinkaya
S-18 Gestasyonel Diyabet Ve D vitamini İlişkisi
Tevhide Çelenk, Ayşegül Çebi
S-19 Morbid Obezitenin Retinal Ganglion Hücre Kompleksi Üzerindeki Etkisi
Ramazan İlyas Öner
S-20 Obez ve Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalardaki Minigastrik By-pass Deneyimlerimiz
Ergin Arslan
S-21 Mevcut tedaviye eklenilen dipeptidil peptidaz-4 inhibitorlerinin uzun dönem kullanimlarinin etkinliği ve güvenilirliği: Median 72 haftalik takip
Ali Çetinkaya
S-22 Rheum Ribes Bileşenlerinin Hastalıklar Üzerine Etkisi
Rabia Boz, Beyza Öğdem
S-23 Sağlıklı kişilerde ve yeni tanı tip 2 diyabet hastalarında glukoz alımının serum fractalkine düzeylerine etkisi
Süleyman Baldane, İsmail Can Kendir, Cem Onur Kıraç
S-24 Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Helikobakter Pilori IgG Seropozitivitesinin Klinik Etkilerinin Araştırılması
Gulsah Yeni̇dunya Yali̇n
SS-3 | Sözlü Sunumlar - 3 | Salon A | 03.03.2018 | 17.25 - 18.25
Oturum Başkanları :
Mine Adaş, Kadir Kayataş
S-25 Gizli bir tehlike: Epikardial, parakardial, abdominal visseral ve subkutan yağ doku birikimi
Yeliz Aktürk
S-26 Bariatrik Cerrahi Sonrası Diyabetik Ketoasidoz Gelişen Tip1 Diyabetli Olgu
Nalan Okuroğlu, Necat Alper Çeliker, Yener Gün, Ali Özdemir
S-27 Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık tesislerinde anti-diyabetik ilaç kullanımlarının ve diyabet kontrol parametrelerinin değerlendirilmesi
Memet Taşkın Egici, Emre Sedar Saygılı, Aydan Dündar, Yüksel Altuntaş
S-28 İç hastalıkları polikliniğine başvuran metabolik sendrom tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi
Aylia Yeşilova, Yusuf Emre Uzun, İdil Nedret Orukoğlu, Mine Adaş, Aynura Aliyeva, Oktay Bayraktar
S-29 Total pankreatektomi ile birlikte adacık hücre ototransplantasyonu sırasında intraduktal alpha-1-antitrypsin verilmesinin adacık hücre miktarına etkisi
Joshua J Wilhelm, Muhammed Kizilgul, Greg J Beilman, Srinath Chinnakotla, Ty B Dunn, Timothy L Pruett, David T Heller, Thomas R Gilmore, K Louise Berry, Bernhard J Hering, Melena D Bellin
S-30 Yetersiz glisemik kontrolü olan tip 2 diyabet hastalarında tam kan sayımı parametreleri
Muhammed Kizilgul, Erkam Sencar, Bekir Ucan, Selvihan Beysel, Ozgur Ozcelik, Mustafa Ozbek, Erman Cakal
S-31 Göz Kliniğine Yönlendirilen Tip 2 Diyabet Hastalarında Diyabetik Retinopati Oranları
Sezen Akkaya
S-32 Tekrarlayan Diyabetik Ketoasidoz Sebebi; Yanlış insülin enjeksiyonu
Nalan Okuroğlu, Rojda Usta, Cafer Aköz, Hatice Zorlu, Damla Baki, Gülçin Kaya Bolat, Fatı Emir, Ali Özdemir
SS-4 | Sözlü Sunumlar - 4 | Salon B | 03.03.2018 | 17.25 - 18.25
Oturum Başkanları :
Meral Mert, Yıldız Okutular
S-33 Kladikasyosu Olan Ve Olmayan Diyabetli Hastalarda Ankle-Brakial İndeks Değerleri
Savaş Bayrak, Yıldız Okuturlar, Denis Bozer, Sogol Sadri, Işıl Özbaş Tevetoğlu, Banu Boyuk, Meral Mert
S-34 El ve ayak bileği çevresinin diyabet ilişkili makrovasküler hastalıklar ile olan ilişkisi
Yıldız Okuturlar, Işıl Özbaş Tevetoğlu, Denis Bozer, Gamzegül Çiçek, Sogol Sadri, Gamze Uğur, Savaş Bayrak, Banu Boyuk, Bahar Özdemir, Özgür Okuturlar, Hamide Pişkinpaşa, Meral Mert
S-35 Diyabetik hastalara genel anestezi veya sedasyon altında uygulanan dental cerrahi girişimlerin retrospektif analizi
Hati̇ce Akpınar, Tayfun Yazıcı
S-36 Çocukluk Çağı Obezitesinde Bisfenol A ve Ftalat Maruziyetinin Rolü
Aylin Balcı, Ayşe Derya Buluş, Ünzile Sur, Pınar Erkekoğlu, Nesibe Andıran, Belma Koçer Gümüşel
S-37 Fonksiyonel kabızlığı olan çocuklarda kilo fazlalığı ve obezite birlikteliği
Yeliz Çağan Appak
S-38 Diyabetik ve nondiyabetik dispeptik hastalarda endoskopik bulguların ve helikobakter pylori varlığının değerlendirilmesi
Deniz Avcı, Bülent Kantarçeken, Ali Çetinkaya, Ekrem Aksu, Harun Çıralık, Ali Çetinkaya
S-39 Wisdar Ratlarında Pankreas Ağırlığı ve Langerhans Adacık Hücreleri Arasındaki İlişkiler
Ali Kurt, Tuba Demirci, Melek Koçak, Ayşe Çarlıoğlu, Murat Kayabekir, Konca Altınkaynak, Mehmet Öztürk, Nazan Aydın, Mehmet Dumlu Aydın
S-40 Evre III-IV kronik böbrek hastalarında Body Shape Index obezite ile ilişkili inflamasyonun göstergesi olabilir mi?
Ali Bakan, Gülşah Şaşak Kuzgun
SS-5 | Sözlü Sunumlar - 5 | Salon C | 03.03.2018 | 17.25 - 18.25
Oturum Başkanları :
Sema Uçak, Esra Ataoğlu
S-41 Metabolik Sendrom Tanılı Hastalarda Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
Önder Şabahat, Şule Çelik, Tuğçe Ceyhan, Müge Bilge, Aylia Yeşilova
S-42 Glukozamin kondroit kullanımı sonrası diyabetik ketoasidoz ile prezente olan Geç Başlangıçlı Tip 1 Diyabet olgusu
Adnan Batman, Esra Çil Şen, Seda Eren Basmaz, Gülsüm Özmen, Feyza Yener Öztürk, Rumeysa Selvinaz Erol, Muhammed Masum Canat, Emre Sedar Saygılı, Sezin Doğan Çakır, Yüksel Altuntaş
S-43 Tip II Diyabetik Hastalarda ACE İnhibitörleri İle Kalsiyum Antagonistlerinin Birlikte Kullanımının Diyabetik Nefropati Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Hilal Özkaya, Yüksel Altuntaş
S-44 Diyabeti olan obezite hipoventilasyon sendromunu ve obez kronik obstrüktif akciğer hastalığında kardiak hastalık riski benzer midir?
Sinem Güngör, Birsen Ocaklı
S-45 Kronik kolesistit hastalarında obezite ile biyokimyasal parametrelerin ilişkisi
Ali Aslan
S-46 İntensif insülin tedavisi ile kontrol edilemeyen obez tip 2 diyabetli hastada patogenetik bir tedavi yaklaşımı
Sezin Doğan Çakır, Muhammed Masum Canat, Seda Erem Basmaz, Emre Sedar Saygılı, Rümeysa Selvinaz Erol, Adnan Batman, Duygu Yıldız, Esra Çil Şen, Feyza Yener Öztürk, Yüksel Altuntaş
S-47 Kronik solunum yetmezliği olan hastalarda açlık kan şekeri tek ölçüm 200mg/dl olması Diyabet için tanı koydurur: Polikliniklerde elektronik uyarı sistemi planlanabilir
Sinem Güngör
S-48 Helikobakter Pilori, Diyet ve Gastroözefageal Reflü İlişkisi
Musa Salmanoğlu, Deniz İncaman

 

 

 

 
 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 2. Diyabet ve Obezite Sempozyumu 2018 / 2. Hemşirelikte Mezuniyet Sonrası Diyabet Sempozyumu

2-4 Mart 2018, WOW Istanbul Hotels & Convention Center, İstanbul